БОГ БДЕШЕ НАД ВСЕКИ НЕГОВ МИГ – БАЩА МИ СИ ОТИДЕ С МОЛИТВА НА УСТА

Кольо Карамфилов е едно от най-забележителните явления в съвременната ни живопис и изобщо в българската духовност днес. Такъв формат личности не принадлежат на себе си, а на народа си и на цялото Човечество. През тази година (2023) е неговият 60-годишен юбилей. Въпреки огромната му популярност само един човек може и…